Басты бетБайланысСұрақтар мен жауаптар

Сұрақтар мен жауаптар

Жұмыскерге сынақ мерзімінде еңбек демалысы берілуі мүмкін.
Жұмыс беруші үшін жұмыскермен еңбек шартын бұзу негіздері ҚР Еңбек кодексінің 52-бабында көрсетілген.

ҚР Еңбек кодексінде (бұдан әрі – - ҚР ЕК) «декреттік демалыс» деген ұғым жоқ, «бала үш жасқа толғанға дейін оның күтімі бойынша жалақы сақталмайтын демалыс» (99-баптың 1-тармағы 3) т.) деген бар, сондай-ақ ҚР ЕК-де бала күтімі бойынша демалыс кезінде әйел еңбек демалысын ресімдей алатын уақыт көзделмеген.

ҚР ЕК-нің 91-бабының 3) тармақшасына сәйкес жүктілік пен босану бойынша демалыс еңбек өтіліне қосылады және осындай демалыста болған уақыт ішінде әйелге ақылы еңбек демалысының күндері есептеледі.

ЕК-нің 92-бабының 1-ші және 2-тармақтарына сәйкес жұмыскерге жұмыс істеген бірінші және келесі жылдары үшін жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысы тараптардың келісімі бойынша жұмыс жылының кез келген уақытында беріледі, сәйкесінше, әйелдің еңбек демалысын үш жасқа толғанға дейін бала күтімі бойынша жалақы сақталмайтын демалыс аяқталғаннан кейін де, оның ортасында да еңбек демалысын пайдалануға құқығы бар.

Үш жасқа толғанға дейін бала күтімі бойынша жалақы сақталмайтын демалыстың ортасында еңбек демалысын ресімдеу үшін әйелдің жұмысқа шығуы қажет, ол үшін әйел жұмыс берушіні жұмыс басталғанға дейін бір ай бұрын хабардар етуі тиіс (ҚР ЕК 100-б., 4-т.), жұмысқа шығу туралы бұйрық ресімделеді. Әрі қарай, әйелдің өтініші негізінде еңбек демалысы ресімделеді, содан кейін әйелдің өтініші негізінде бала күтімі бойынша демалыс қайтадан ресімделеді.

Еңбек заңнамасының нормаларына сәйкес уақытша болмаған жұмыскерді алмастырудың 2 түрі қарастырылған, атап айтқанда:

ҚР Еңбек кодексінің (бұдан әрі – – ҚР ЕК) 111-бабының 2-тармағының 3) тармақшасында жұмыскердің еңбек шартында (лауазымдық нұсқаулықта) көзделген өзінің негізгі жұмысымен қатар басқа және осындай лауазым бойынша қосымша жұмысты орындауы – уақытша болмаған жұмыскердің міндеттерін атқару (алмастыру) арқылы жүзеге асырылуы мүмкін.

Егер уақытша болмаған жұмыскерді алмастыру алмастыратын жұмыскердің лауазымдық міндеттеріне кіретін болса, уақытша болмаған жұмыскердің міндеттерін атқарғаны (алмастырғаны) үшін жұмыскерлерге қосымша ақы төлеу жүргізілмейді. Лауазымдарды қоса атқарғаны, қызмет көрсету аймағының кеңейгені немесе уақытша болмаған жұмыскердің міндеттерін атқарғаны (алмастырғаны) үшін берілетін қосымша ақының мөлшерлерін жұмыс беруші орындалатын жұмыс көлемін негізге ала отырып, жұмыскермен келісім бойынша белгілейді.

ҚР ЕК 41-б. өндірістік қажеттілік жағдайында басқа жұмысқа уақытша ауыстыруды реттейді, өндірістік қажеттілік болған, оның ішінде жоқ жұмыскерді уақытша алмастырған жағдайда, жұмыс берушінің жұмыскерді оның келісімінсіз күнтізбелік жыл ішінде үш айға дейінгі мерзімге, орындалатын жұмыс бойынша еңбегіне ақы төлей отырып, бірақ бұрынғы жұмысындағы орташа жалақысынан кем емес жалақымен, еңбек шартында келісілмеген және денсаулық жағдайына байланысты қарсы көрсетілімі жоқ, сол ұйымдағы, сол жердегі басқа жұмысқа не жұмыс берушінің басқа жерде орналасқан құрылымдық бөлімшесіне ауыстыруға құқығы бар.

Бұдан бөлек, Мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда құжаттама жасау, құжаттаманы басқару және электрондық құжат айналымы жүйелерін пайдалану қағидаларында, ал нақты 31-тармағында егер құжаттың жобасында көрсетілген лауазымды адам болмаса, құжат оның міндетін атқарушы лауазымды адамның атына қайта ресімделуге тиіс. Құжатқа "үшін" көмекші сөзін қосу немесе лауазым атауының алдына қиғаш сызық қою арқылы қол қоюға жол берілмейді. Демек, міндет атқарушы өзінің лауазымы мен тегін, аты-жөнін көрсетуі керек, өйткені міндет атқарушы тиісті осы бұйрыққа сәйкес қажетті өкілеттіктерге ие.

Осылайша,жоғарыда аталған заңнама нормаларына сүйене отырып, жұмыскер өзінің негізгі жұмысынан босатылмай, уақытша болмаған қызметкердің міндеттерін орындаған жағдайда, бұйрықтарда оның негізгі лауазымы көрсетілетінін хабарлаймыз. Жұмыскерді өзінің негізгі жұмысынан сол уақытқа босата отырып, басқа жұмысқа уақытша ауыстырған (алмастырған) жағдайда бұйрықта уақытша ауыстыру жүргізілетін ағымдағы лауазым көрсетіледі.

«Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» Заңның 13-бабының 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес мемлекеттік қызметшінің педагогтiк, ғылыми және өзге де шығармашылық қызметтi қоспағанда, басқа да ақы төленетін қызметпен айналысуға құқығы жоқ.

Осылайша, мемлекеттік қызметшілерге педагогтiк, ғылыми және өзге де шығармашылық қызметтi қоспағанда, басқа да ақы төленетін қызметпен айналысуға жол берілмейді.

Құрметті қонақ!

Сізде біздің қызметімізге қатысты сұрақ қою мүмкіндігіңіз бар.
Сұрағыңызға жауапты тез алу үшін сұрақтың мағынасын анық және толық баяндап беруінізді сұраймыз.
Мынадай сұрақтар қарастырылмайды:
  • анонимдік;
  • балағат сөздермен жазылған;
  • оқылуы қиын және түсініксіз қысқартулары бар;
  • сұрақ қойылатын тұлғаның құзыретіне кірмейтін мәселелер.
 
Үндеуде болмау керек:
  • қорлаушы түрден тұратын мәліметтер, өсектен тұратын, мәліметтерді бұзатын, абырой мен қадір-қасиетке және іскерлік беделге немесе диффамация қолданылатын мақсаттардағы басқа мәліметтерден тұратын;
  • әлеуметтiк, нәсiлдiк, ұлттық, дiни, қауымдық және рулық араздықты тұтандыру бағытталған мәліметтер;
  • әлеуметтiк, ұлттық, рулық, нәсiлдiк, дiни алауыздықты қоздыру;
  • ұлттық ар-намысы мен қадыр-қасиеттi немесе азаматтардың дiни сезiмдерге тiл тигiзу;
  • тектер, әлеуметтiк, лауазымды және мүлiктiк жағдай, етек, нәсiл, ұлт, тiл, дiнге, сенiмге көзқарасы себептер бойынша тиесiлi кемсiтулер Республиканың аймақтық бүтiндiгiнiң бұзушылығына қауiпсiздiк, өмiрдiң байбаламы, денсаулыққа, тұрғынның адамгершiлiктiк шамданған да сала зорлықпен өзгертуге болатын шақырулар конституциялық әлеуметтiк, нәсiлдiк, ұлттық, дiни, қайымдық және рулық артықшылықты насихаттау немесе үгiтттеу
 
Әдетте, өтінішті қарау және өтінішке жауап дайындау белгілі бір уақытты алады. Осыған байланысты,  қайталама (қайталанатын) өтініштер, не бұрын берілген өтініштерге жауап алмау себебін нақтылайтын өтініштер қаралмайды.